Atenció al públic

8:30 a 19:00

C/ Crist Rei, 5

25230 Mollerussa

973 600 455

vedrunamollerussa@vedruna.cat

Projecte Educatiu

T'AJUDO. Objectius Desenvolupament Sostenible

Des de P3 a 6è es treballa amb els Objectius de desenvolupament Sostenible amb diferents activitats que engloben:

 • Comité Mediambiental format per alumnes, docents, famílies i personal de servei.
 • Concienciació de la importància de reciclar, reduir, reutilitzar, reduir la contaminació.
 • Foment d’hàbits saludables referents a l’alimentació, l’esport i la natura.
 • Concienciar vers ciutats sostenibles, en igualtat de gènere o en treball decent per a tothom. Cercar iniciatives que contribueixin a conscienciar i actuar en bé de l’eradicació de la pobresa , la fam o l’educació de qualitat. Desenvolupar hàbits i crear impactes a l’entorn del canvi climàtic , la pau i la justícia o la salut.

EMOCIONA'T, ESCOLA AMB VALORS

De P3 a 6è donem primordial importància a parlar, viure, exterioritzar, acceptar, validar, sentir i/o escoltar les Emocions.
És per això que setmanalment treballen a través del conte, el debat, l’assamblea activitats o experiències, el vincle amb el jo interior i amb les relacions amb els altres.
 • “Posa’t Un Conte”, és una eina pedagògica per treballar l’educació emocional mitjançant la representació teatral, el conte i les disfresses. La Màgia del bosc: autoestima i diversitat. El pacte del foc: habilitats socials, de comunicació i responsabilitat. Desordre monstruós: escolta, resolució de conflictes i treball en grup.
 • Biblioteca de contes emocionals agrupats per edats i valors.
 • L’assemblea de classe proporciona als nens i nenes un espai de debat per plantejar els problemes que els afecten, és el lloc on poden expressar la seva opinió, prendre decisions, parlar dels projectes de treball que es vulguin plantejar, arribar a acords, establir les normes que creguin necessàries i per dir-ho d’una manera ràpida, practicar actituds democràtiques i implicar-se en la vida escolar.
 • Projecte Happy, ensenyar a resoldre conflictes entre iguals de manera positiva entrenant les competències emocionals bàsiques. Aquest és l’objectiu de Happy, un videojoc que ajuda a prevenir l’assetjament escolar.  Consciència emocional, regulació de les emocions, autoestima i comunicació assertiva són les eines bàsiques que treballa el joc mitjançant 25 situacions fictícies de conflicte, 15 al pati de l’escola i 10 entre germans.
 • Projecte Emociona’t és un material que sorgeix del cor i de la necessitat d’acompanyar als infants des de P3 a 6è en el reconeixement de les emocions, la validació i acceptació de les mateixes,  i el poder donar resposta des d’una mirada personal i o empàtica a les situacions diàries que se’ns plantegen a través d’estratègies que fomenten el debat i la resolució de conflictes de forma positiva i conscient.

ACTIVA'T, ESCOLA PROPERA

L’escola promou el vincle amb l’entorn més proper a ella, vincle amb les els alumnes de diferents edats, família i poble. Es per això que participa i promou:

 • El dia en família. Activitat que té com a finalitat fomentar la participació de les famílies en el dia a dia de l’escola i ens permet crear un vincle entre família i escola, conèixer altres cultures i tradicions que ens faran enriquir els nostres aprenentatges.
 • Tutories.
 • Apadrinament lector. L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de cursos superiors que fan de padrins de lectura i els alumnes de cursos inferiors que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l’alumne padrí adquireix el compromís principal de participar en l’aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.
 • Activitats i propostes del municipi lector, Plans Educatius d’Entorn, activitats intergeneracionals del Casal d’avis, aplecs de la sardana.

CONEIX, ESCOLA COMPROMESA.

 

A través de l’Equip de Pastoral que anima i coordina propostes orientades, en el dia a dia, a aprofundir en el creixement personal, a avançar cap al compromís comunitari
i a viure i celebrar les festes i moments importants del nostre calendari popular: Tots Sants, Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua, festivitat de Santa Joaquima, Festa Major, Sant Joan…

Les escoles Vedruna treballem per estar inserides al nostre entorn més immediat, des del nostre poble i endintsant-nos en el coneixement de la cultura, la història i la tradició catalana.

Vegeu-ne els diferents projectes a través de la pàgina de Pastoral.

IMPLICA'T, ESCOLA INCLUSIVA.

El document que us presentem a continuació anomenat Itinerari psicopedagògic té com a objectiu principal «acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú», tal i com recull el Projecte Educatiu de les Escoles Vedruna de Catalunya. Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.
La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.

L’equip docent juntament amb els referents DOIP de l’escola coordinen i organitzen l’aprenentatge atenent les diveersitats i particularitats de tot l’alumnat abordant al màxim les seves necessitats i fent-ne el seguiment en cada nivell i etapa amb orientacions a la família i amb el suport de l’EAP, CREDA o altres institucions.

CONSTRUEIX, ESCOLA COMPETENT

El joc és la base de la metodologia, aprofitem la curiositat, l’atenció i la motivació que desperta en els infants perquè sorgeixi l’aprenentatge. Les diferents maneres d’organitzar el dia a dia a l’aula ens proporcionen les condicions necessàries per afavorir el desenvolupament dels infants:

Aules 3,4,5: Ambients dissenyats per compartir, experimentar, relacionar-se i evocar aprenentatges.

Espais d’aprenentatge: Espais temàtics dissenyats amb diferents materials per aconseguir i assolir reptes.

Matemàtiques manipulatives: Crear situacions d’aprenentatge a través de reptes on l’assaig -error és la manera d’avançar. No partim d’una explicació teòrica, sinó de situacions que s’han de resoldre a partir d’investigacions. Aquestes situacions de treball es basen en contextos reals propers a l’alumne perquè així transmetem la idea que les matemàtiques són útils i ajuden a resoldre i a comprendre moltes situacions de la vida quotidiana.

Aprenentatge de la lectura i l’escriptura: Els infants aprenen escoltant, parlant, interpretant i creant, potenciem al màxim l’adquisició d’aquestes habilitats properes a la seva realitat. Convençuts  que la llengua s’aprèn usant-la a l’escola creem espais on els alumnes hagin d’emprar les diferents competències lingüístiques començant per la comunicació oral i la comprensió lectora fins a les produccions orals i escrites passant pel gaudi literari i pel respecte i comprensió d’altres cultures i pobles.

ÀMBIT CIENTÍFIC

L’aprenentatge basat en projectes de l’àrea de coneixement del medi ens permet fomentar l’autonomia, desenvolupar la capacitat per investigar i resoldre problemes, per treballar en equip, per innovar i per construir coneixement per si mateix. Science bits és un projecte de ciència per als nostres alumnes més grans de primària basat en el model d’ensenyament constructivista de les 5E:  Engage, Explore, Explain, Elaborate  & Evaluate.

A les sessions de Science bits s’utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per tal de desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment guiats i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

OBRE'T AL MÓN, ESCOLA OBERTA

La tecnologia actua com a unió amb la resta de matèries, ja sigui perquè els projectes la creen o la utilitzen per desenvolupar quelcom nou. L’objectiu d’aquest projecte es centra en impulsar la programació a les aules d’Educació Infantil i Primària per a promoure el pensament lògic i creatiu i la capacitat d’anàlisi i en la resolució de problemes reals:

Escola Plurilingüe: Potenciar l’aprenentatge de les llengües a través de diferents formes de treball.

 • 25% de l’horari d’infantil en anglès. Millorar la competència lingüística en una etapa on la dicció s’assoleix amb més facilitat per dur a terme un aprenentatge de la llengua anglesa de forma natural amb l’acompanyament de l’auxiliar de conversa.
 • Speaking, Arts & Craft, Physical Education a Primària. Amb  la guia de l’auxiliar de conversa, s’utilitzen diferents metodologies: jocs, cançons, preguntes, petites representacions de la vida real:situacions de compra, petits fragments teatrals, grups de conversa  per aconseguir que els alumnes siguin competents per viure en un món cada dia més global.

Escola Steam. Robòtica educativa.

  • Lego Education WeDo 2.0  A partir de peces de lego, un software educatiu i un projecte científic dins del marc del currículum escolar els alumnes exploren, creen i comparteixen els seus descobriments científics a mesura que construeixen, programen i modifiquen els projectes amb equip!
  • Lego Mindstorm a cicle superior motiva als alumnes a dissenyar, construir i programar robots mitjançant l’ús de motors, sensors, engranatges, rodes i eixos així com altres components.
  • Bee- Bot a través d’una simpàtica abella robot els alumnes tenen el seu primer contacte amb la programació informàtica. Amb ella juguen i alhora aprenen aspectes com la seqüenciació, la lateralitat i la noció espacial, així com el treball en equip, l’espera, la curiositat, els reptes i la creativitat.
  • Google workspace for education és un entorn d’aprenentatge digital. Les eines i recursos Google potencien la creativitat dels nostres alumnes, el treball en equip i desenvolupen les competències digitals per un futur.

 

 

25% Plurilingüisme a infantil

CreaEscola Quality Certificate for Education Website