Atenció al públic

8:30 a 19:00

C/ Crist Rei, 5

25230 Mollerussa

973 600 455

vedrunamollerussa@vedruna.cat

Educació infantil. Grup de Petits

ELS MÉS PETITS DE L’ESCOLA

(DE 3 A 5 ANYS)

Protagonistes del seu creixement

En aquesta etapa obrim juntament amb les famílies i com molt bé s’expressa en el currículum el camí a la comunicació, a tenir curiositat, a descobrir i experimentar. A entendre el món que ens envolta i a progressar en el domini del cos i el moviment així com a anar creixent en autonomia, autoestima i en els valors, les relacions i els afectes.

L’ aprenentatge de la lectoescriptura es treballa amb activitats diverses i adaptades als nens/es i als seus diferents ritmes d’aprenentatge. S’estimula el llenguatge per mitjà d’expressió oral, contes, jocs, conversa, teatre, etc.

Els racons d’aprenentatge ens permeten treballar atenent a la diversitat dels alumnes fent a cada nen/a protagonistes dels seus aprenentatges.

El joc proporciona beneficis indubtables en el desenvolupament i en el creixement de l’infant. A través del joc, els nens/es podran explorar el seu entorn i les persones i els objectes que el rodegen; l’infant aprèn a coordinar les seves accions amb les de les altres persones; a planificar i a tenir en compte els mitjans que necessita per aconseguir un objectiu; s’aproxima i utilitza els objectes amb intencions diverses i en fantasia.

El joc proporciona, doncs, múltiples beneficis en el desenvolupament i el creixement de les criatures. Jugant també es treballen actituds de col·laboració, respecte i d’integració.

S’afavoreix el coneixement de l’entorn social i natural per mitjà d’activitats d’observació, directe o indirecte, sortides, experimentació, manipulació, etc. El treball per projectes és un mitjà que ens permet treballar totes les àrees curriculars entorn a un tema que es d’interès dels alumnes fent més motivador l’aprenentatge.

L’anglès el treballem a partir de P3 de manera lúdica, mitjançant cançons, jocs, etc. ajudant als nens i nenes a adquirir nou vocabulari tot jugant. A l’escola comptem amb una auxiliar de conversa des de l’etapa d’educació infantil i amb continuïtat a tota la primària.

Les tauletes i les pissarres digitals/interactives ens ajuden en la nostra pràctica educativa, són una bona eina per adquirir nous coneixements. Les noves tecnologies afavoreixen la interacció social a l’hora de treballar en grup i fomenten el treball cooperatiu.

La utilització de les tauletes i la iniciació a la robòtica utilitzant la “Beebot” ens permetrà tenir contacte amb les noves tecnologies i utilitzar-les per reforçar i ampliar continguts que es treballen a l’aula.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website